Windows 8/8.1 Professional 32-bits Eng

3.100.000 

Giá số lượng hoặc dự án vui lòng call 0511 3631484 hoặc 0905239176

Windows 8 Professional 32-Bits Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

còn 100 hàng