Windows 8/8.1 SL 64-Bits Eng

2.070.000 

Giá số lượng hoặc dự án vui lòng call 0511 3631484 hoặc 0905239176

Windows 8 SL 64-Bits Eng Intl 1pk DSP OEI Region-EM DVD

còn 100 hàng