Cáp chuyển đổi tín hiệu từ HDMi sang VGA

250.000  180.000 

Cáp chuyển đổi tín hiệu từ HDMi sang VGA

250.000  180.000