Cáp chuyển đổi tín hiệu từ HDMi sang VGA

250.000  180.000