Cáp chuyển đổi tín hiệu từ HDMi sang VGA

180.000 

Cáp chuyển đổi tín hiệu từ HDMi sang VGA

180.000