Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB 4011iGS RM

5.990.000 

  • Thiết bị chuyên cho cân bằng tải, hỗ trợ 2 đầu vào WAN
  • Tải 400-450 user
  • Bảo mật cao,
  • Chạy ổn định
Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB 4011iGS RM

5.990.000 

079 6789 888