THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KIỂM SOÁT RA VÀO TRUNG TÂM ZKTECO inBio260

6.930.000 

Khuyến mãi - Quà tặng

Miễn phí công lắp đặt

Ship COD tận nơi

thu tiền tại chỗ

Số cửa hỗ trợ: Inbio160 (1 cửa) – Inbio260 (2 cửa) – Inbio460 (4 cửa)
Số đầu đọc thẻ hỗ trợ:
+ 4 (2 RS485 FR Series Reader, 2 26-bit wiegand reader)
+ 8(4 RS485 FR Series Reader, 4 26-bit wiegand reader)
+ 12 (8 RS485 FR Series Reader, 4 26-bit wiegand reader)

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KIỂM SOÁT RA VÀO TRUNG TÂM ZKTECO inBio260

6.930.000 

079 6789 888