Microsoft Windows 7 Home Basic SP1 64-bit English (F2C-00957)

2.100.000 

Giá số lượng hoặc dự án vui lòng call 0511 3631484 hoặc 0905239176

Microsoft Windows 7 Home Basic SP1 64-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD

còn 100 hàng

Microsoft Windows 7 Home Basic SP1 64-bit English (F2C-00957)
Microsoft Windows 7 Home Basic SP1 64-bit English (F2C-00957)

2.100.000 

079 6789 888