Windows Server Std 2008 R2 w/SP1 x64 English (P73-05128)

14.900.000 

Giá số lượng hoặc dự án vui lòng call 0511 3631484 hoặc 0905239176

Windows Server Std 2008 R2 w/SP1 x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt

còn 100 hàng

Windows Server Std 2008 R2 w/SP1 x64 English (P73-05128)
Windows Server Std 2008 R2 w/SP1 x64 English (P73-05128)

14.900.000 

079 6789 888