Phần mềm Microsoft Office 365 Family

1.390.000 

Phần mềm Microsoft 365 Family English APAC EM Subscr 1YR Medialess P6 (6GQ-01144)

  • Chia sẻ với toàn bộ gia đình của bạn – cho tối đa 6 người
  • Sử dụng trên cùng lúc 5 PC / Mac, máy tính bảng và điện thoại (bao gồm Windows, iOS và Android *)
  • Số thiết bị: 30 thiết bị ( Lưu ý: 5 thiết bị/ 1 người dùng)
  • Các phiên bản cao cấp của Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook
  • 1TB lưu trữ đám mây OneDrive với bảo mật nâng cao cho mỗi người
  • Cộng tác trực tuyến trên cùng tài liệu với những người khác
  • Hỗ trợ kỹ thuật từ Microsoft

còn 100 hàng

Phần mềm Microsoft Office 365 Family

1.390.000 

079 6789 888